web analytics

Ochrana osobných údajov

1. Informácie o prevádzkovateľovi webovej prezentácie

Prevádzkovateľom tejto webovej prezentácie je:

3MH, s.r.o.
Bratislavská 78/24
924 01 Galanta

IČO: 36790095
DIČ: 2022394132
IČ DPH: SK2022394132

Táto webová prezentácia je zaregistrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod registračným číslom 201308687.

2. Základné tézy ochrany osobných údajov

Vaše súkromie a ochrana vašich osobných údajov je naša priorita. Osobné údaje o vás ako o našich klientoch zbierame iba v najnutnejšom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie poslania tejto webovej prezentácie. Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neprenajmeme, nezverejníme alebo iným spôsobom neposkytneme tretím stranám za účelom ďalšieho alebo nevyžiadaného marketingu.

3. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V rámci novo prijatej a platnej legislatívy o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation), ktorá platí v celej Európskej únii, máte ako užívateľ tieto práva:

 • právo byť informovaný o zbieraní osobných údajov – na čo v rámci našej webovej prezentácie slúži táto podstránka, kde podrobne informujeme o spôsoboch zbierania a používania osobných údajov
 • právo na prístup k osobným údajom – na požiadanie vám poskytneme osobné údaje, ktoré sme o vás získali v rámci používania tejto webovej prezentácie
 • právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov – niektoré osobné údaje ako napríklad emailové adresy, adresy doručenia alebo priezviská sa môžu meniť. Preto na základe vašej požiadavky tieto údaje, ktoré sme o vás získali v rámci používania tejto webovej prezentácie a ktoré už nie sú aktuálne, opravíme alebo doplníme ich aktuálnou podobou
 • právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) – na základe vašej požiadavky môžu byť všetky osobné údaje, ktoré sme o vás získali v rámci používania tejto webovej prezentácie, vymazané. V prípade, že boli osobné údaje použité na vystavenie faktúry pri nákupe, je však našou zákonnou povinnosťou uchovávať tieto osobné údaje v účtovnej evidencii po lehotu určenú plantou legislatívou!
 • právo na prenositeľnosť osobných údajov – ak je to technicky možné, vaše osobné údaje zozbierané v rámci tejto webovej prezentácie vám na základe požiadania poskytneme, aby ste ich mohli využiť na iné účely
 • právo namietať automatizované spracovanie osobných údajov – v rámci našej webovej prezentácie nepoužívame žiadne automatizované nástroje, ktoré by vyhodnocovali vaše správanie a tieto informácie používali na vašu priamu identifikáciu

4. Osobné údaje, ktoré táto webová prezentácia zbiera a ich účely

Naša webová prezentácia zbiera a používa niektoré osobné informácie pre tieto účely:

4.1. Zber dát o návštevníkoch webovej prezentácie

Ako takmer každá webová prezentácia alebo „stránka“, aj naša webová prezentácia používa nástroje na zber dát o návštevníkoch. V našom prípade túto funkciu zabezpečuje služba StatCounter (SC). Zozbierané dáta používame na určenie, koľko užívateľov našu webovú prezentáciu navštevuje, ako našu webovú prezentáciu objavili a akým spôsobom sa po nej pohybujú. Služba StatCounter poskytuje aj informácie o geografickej polohe užívateľa, type zariadenia, ktoré užívateľ používa, type internetového prehliadača, type operačného systému užívateľa alebo IP adresu poskytovateľa internetového pripojenia užívateľa. Tieto údaje však nie je možné použiť na priamu identifikáciu návštevníka, pokiaľ sa jeho rola nezmení na rolu zákazníka. Všetky údaje o návštevníkoch webovej prezentácie sú uložené a chránené na serveroch služby StatCounter.

Služba StatCounter pre zber údajov o návštevníkoch využíva súbory Cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies tejto služby nájdete tu: http://statcounter.com/about/cookies/ (text je v anglickom jazyku). Vypnutie používania súborov Cookies vo vašom prehliadači zabráni sledovaniu vás ako užívateľa na našej webovej prezentácii.

4.2. Predaj prostredníctvom elektronického obchodu

Primárnym účelom tejto webovej prezentácie je predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu („e-shop“ alebo „e-commerce“). Náš elektronický obchod umožňuje prehliadanie obsahu aj samotný nákup aj neregistrovaným užívateľom. Tovar v našom elektronickom obchode je možné doručiť prostredníctvom kuriérskej služby DPD (Direct Parcel Service SK, s.r.o., ďalej len „DPD“) alebo vyzdvihnúť v rámci osobného odberu. V prípade, že sa rozhodnete stať našim zákazníkom a v našom elektronickom obchode uskutočníte objednávku, je nevyhnutné, aby sme o vás získali niektoré osobné údaje. Ak sa rozhodnete využiť doručenie tovaru prostredníctvom kuriérskej služby DPD, je nevyhnutné poskytnúť tieto osobné údaje aj kuriérskej službe DPD. Osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme k zrealizovaniu vašej objednávky, sú:

 • Meno a priezvisko – pre účely vystavenia daňového dokladu a identifikáciu vašej osoby kuriérskou službou DPD
 • Fakturačná a dodacia adresa – pre účely vystavenia daňového dokladu a správne doručenie objednaného tovaru kuriérskou službou DPD
 • Emailová adresa – pre účely zaslania emailovej komunikácie o úspešnom prijatí vašej objednávky, úspešnom odoslaní alebo vybavení vašej objednávky, prípadne pre konzultáciu vašich osobitných požiadaviek k objednávke.
 • Telefonický kontakt – pre účely kontaktovania kuriérskou službou DPD o dátume a čase doručenia vašej objednávky, prípadne pre konzultáciu vašich osobitných požiadaviek k objednávke
 • Technické informácie o objednávke – ako sú čas, dátum a IP adresa, z ktorej bola objednávka vykonaná.

Osobné údaje, ktoré sme získali v rámci elektronického obchodu, sú uložené v databáze našej webovej prezentácie. Všetka komunikácia medzi užívateľom a webovou prezentáciou prebieha prostredníctvom šifrovaného pripojenia HTTPS.

4.3. Komentáre k blogovým príspevkom

Na našom blogu občas publikujeme články a zaujímajú nás aj Vaše názory a postrehy. Z tohto dôvodu sú pod článkami povolené komentáre. Ak sa rozhodnete pridať komentár k niektorému s našich článkov, meno a emailová adresa, ktoré uvediete, ako aj vaša IP adresa, dátum a čas pridania komentára sa uložia do databázy tejto webovej prezentácie. Tieto informácie sú použité iba na publikovanie vášho komentára a nie sú poskytované žiadnym tretím spracovateľom dát alebo tretím stranám. Na verejnej časti webovej prezentácie sa zobrazí vaše meno a časové údaje o komentári. Ak je emailová adresa, ktorú ste na pridanie komentára použili, spojená so službou Gravatar, pri komentári sa zobrazí aj fotografia, ktorú ste si nahrali do tejto služby.

V rámci odporúčaných spôsobov správania sa v online priestore dôrazne odporúčame, aby ste do komentárov neuvádzali žiadne osobné údaje, ktoré by mohli slúžiť na vašu priamu identifikáciu.

Váš komentár a s ním spojené osobné údaje zostanú uložené v databáze až do momentu, kedy sa rozhodneme odstrániť váš komentár v rámci moderácie, alebo sa rozhodneme blogový príspevok odstrániť. Ak si želáte vaše komentáre a s nimi spojené osobné údaje odstrániť, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej adresy, z ktorej ste realizovali komentár so žiadosťou o odstránenie týchto osobných údajov.

4.4. Emailová komunikácia a kontaktné formuláre

Ak sa rozhodnete kontaktovať nás prostredníctvom emailu alebo kontaktného formulára, žiadne z údajov, ktoré uvediete nebudú uložené v databáze tejto webovej prezentácie, alebo tretích spracovateľov dát, ktoré táto webová prezentácia využíva. Vaša emailová komunikácia je šifrovaná použitím 256-bitového kľúča v rámci technológie SHA-2.

4.5. Zasielanie noviniek emailom (newsletter)

Ak sa rozhodnete odoberať občasné novinky z našej webovej prezentácie zasielané emailom (známe ako „newsletter“), vaše meno a emailová adresa sa odošlú do služby Mailchimp, ktorú na tieto účely využívame. Vaše meno a emailová adresa nebudú uložené v databáze tejto webovej prezentácie, ani na lokálnych počítačoch našej spoločnosti. Vaše údaje zostanú v databáze služby Mailchimp, pokým túto službu budeme využívať, alebo ak sa dobrovoľne rozhodnete odhlásiť sa z odoberania noviniek zasielaných emailom. Odhlásenie z odoberania „newslettera“ môžete realizovať veľmi jednoducho kliknutím na odhlasovací odkaz (zvyčajne býva označený ako „odhlásiť sa z odberu noviniek emailom“), ktorý je súčasťou každého odoslaného „newslettera“.

5. Kde a ako sú ukladané vaše osobné údaje?

Táto webová prezentácia je uložená na serveroch spoločnosti Websupport, s.r.o, ktorá patrí k popredným poskytovateľom hostingových služieb na Slovensku. Všetka komunikácia medzi užívateľom a webovou prezentáciou prebieha prostredníctvom šifrovaného pripojenia HTTPS.

6. Prevencia úniku uložených dát

Naša webová prezentácia využíva aktívne nástroje na odhalenie potenciálnych rizík – najmä neoprávnených prístupov do užívateľského rozhrania alebo databázy. V prípade zlyhania týchto nástrojov a opatrení a neoprávneného úniku uložených osobných údajov z databázy tejto webovej prezentácie, alebo z databáz niektorého z našich sprostredkovateľov budeme o tomto úniku dát informovať do 72 hodín všetky relevantné inštitúcie a osoby. Toto sa týka prípadov, kedy došlo k úniku osobných údajov, ktoré boli uložené v priamo identifikovateľnej a priraditeľnej forme.

7. Kto ešte spracúva vaše osobné údaje?

Na naplnenie cieľov tejto webovej prezentácie je potrebné, aby k niektorým osobným údajom pristupovali aj tretie strany, označované aj ako spracovatelia osobných údajov. Rozsah, účely a dôvody spracovania vašich osobných údajov týmito tretími stranami sme detailne charakterizovali v predchádzajúcich častiach tohto dokumentu. Tretie strany, ktoré spracúvajú osobné údaje v rámci tejto webovej prezentácie, sídlia v Európskej únii alebo USA. Tretie strany sídliace v USA spĺňajú štandardy nakladania s osobnými údajmi EU-U.S. Privacy Shield.

 

8. Zmeny v politike ochrany osobných údajov

Text tohto dokumentu, ktorý sa týka ochrany osobných údajov sa môže občas meniť podľa aktuálnej legislatívy alebo pri zmenách technického charakteru. O zmenách v tomto dokumente však používateľov a našich zákazníkov nebudeme explicitne informovať. Odporúčame preto z času na čas skontrolovať a prečítať si znenie tohto dokumentu. Zmeny v texte budú adekvátnym spôsobom vyznačené.

Košík

loader
Top